รายละเอียดกิจกรรมปี 2557

สงกรานต์ 18 เมษายน 2557

งานชมรมผู้ปกครองและครู วันที่ 29 มีนาคม 2557

ค่ายพักแรมครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2557 ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

วันที่ 10 มกราคม 2557 ศูนย์ฯได้จัดกิจกรรมวัดเด็กโดยนิมนต์พระจากวัด จำปา บางระมาด จำนวน 9 รูป มาบรรยายธรรมและให้นักเรียนและครูได้ตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง