กิจกรรมบ่าย

การฝึกพัฒนาการในแต่ละวันจะเป็นไปตามตารางสอน ยกเว้นวันพฤหัสบดีที่ช่วงบ่ายจะเป็นการรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันทุกห้อง อาจจะเป็นการวาดภาพระบายสี การนวดแป้ง การเล่านิทาน การประดิษฐ์ของเล่นแบบง่าย