วันตรวจสุขภาพ

วันตรวจสุขภาพ
วันที่ 6 กันยายน 2554 คลินิกทันตกรรมอัศวานันท์ ได้จัดแพทย์มาตรวจสุขภาพฟันให้เด็กนักเรียน

โรงพยาบาลบำราศนราดูร ให้ความอนุเคราะห์วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2011