ตรวจเช็คสุขภาพฟันประจำปี

ตรวจเช็คสุขภาพฟันประจำปี


คลินิคทันตกรรมอัศวานันท์ นำคณะมาตรวจเช็คสุขภาพฟันให้ด็กนักเรียน 1 ธ.ค. 53