งานชมรม

คลิ๊ก เพื่อดูรายละเอียดสานสัมพันธ์ครั้งที่ 5 "กว่าจะถึงวันนี้ 30 ปีด้วยรักและผูกพัน"

เดือนมีนาคมของทุกปีศูนย์ฯกับชมรมผู้ปกครองและครูจะร่วมกันจัดงานเพื่อให้เด็กนักเรียนได้แสดงความสามารถและเป็นการพบปะสังสรรค์ระหว่างครูกับผู้ปกครองในการ พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และปัญหาต่างๆ