รายละเอียดกิจกรรมปี 2555

คลิ๊ก เพื่อดูภาพงาน 30 ปี

วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 นางรัชนีวรรณ บูลกุล ได้นำMrs. RachelWeddington จากประเทศ ออสเตเลีย มาเยี่ยมและดูงานด้านกีฬาที่ศูนย์ฯ


วันที่ 7 มีนาคม 2555 ศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญาได้จัดกิจกรรมไหว้ครู
วันที่ 2-5 เมษายน 2555 ศูนย์การเรียนรูพิเศษประภาคารปัญญาได้จัดกิจกรรมค่ายฤดูร้อนครั้งที่ 22 โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ช.การช่างจำกัด (มหาชน)

วันที่ 31 มีนาคม 2555 ชมรมผู้ปกครองและครู‎ จัดงานสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 โดยนำรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์ฯ เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ได้มาจัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ มอบของขวัญและจัดเลี้ยงอาหารให้กับนักเรียนและครู ที่ศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา


วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2555


13 มกราคม 2555 คณะครู ผู้ปกครอง และเด็กๆ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ถวายสังฆทาน

บ่าย จัดกิจกรรมเกมสนุกๆ แจกของขวัญและจับสลาก