จักรยานสานรัก เพื่อเด็กพิเศษ

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนทำให้กิจกรรม จักรยานสานรัก เพื่อเด็กพิเศษ ผ่านพ้นไปด้วยดี และ ทางทีมงาน ต้องขออภัยในความผิดพลาดบางประการ เนื่องจากเป็นการจัดครั้งแรก และทางทีมงานจะรีบแก้ไขปัญหาทุกสิ่งให้เรียบร้อยโดยเร็วที่สุดค่ะ

*****************************************************************รายงานย้อนหลัง ณ วันที่ 21 มีนาคม 2559

รายงาน ณ วันที่ 18 มีนาคม 2559

รายงาน ณ วันที่ 17 มีนาคม 2559

รายงาน ณ วันที่ 16 มีนาคม 2559

รายงาน ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559

รายงาน ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559

รายงาน ณ วันที่11 มีนาคม 2559

รายงาน ณ วันที่ 9 มีนาคม 2559

รายงาน ณ วันที่ 8 มีนาคม 2559

รายงาน ณ วันที่ 7 มีนาคม 2559


รายนาม ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม "จักรยานสานรัก เพื่อเด็กพิเศษ" ศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา
รายงาน ณ วันที่ 4 มีนาคม 2559

รายงาน ณ วันที่ 3 มีนาคม 2559

รายงาน ณ รายงาน ณ วันที่ 2 มีนาคม 2559

วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

ศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับชมรมจักรยานประชานิเวศน์ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีจิตเมตตา มา ณ โอกาสนี้