ปฎิทินปีการศึกษา 2557

โครงการกิจกรรมและกิจกรรมพิเศษประจำปีการศึกษา 2557

8 พฤษภาคม 2557 กิจกรรมวันน้อมรำลึก สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
12-16 พฤษภาคม 2557 กิจกรรมวันวิสาขบูชา (ทำกิจกรรมที่วัดจำปา)
12 มิถุนายน 2557 กิจกรรมวันไหว้ครู
10 กรกฏาคม 2557 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
28-31 กรกฎาคม 2557 กิจกรรมงานสัปดาห์วิชาการ
สิงหาคม 2557 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
17 ตุลาคม 2557 กิจกรรมวันกีฬาสี
3 พฤศจิกายน 2557 ทำบุญครบรอบศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา
6 พฤศจิกายน 2557 กิจกรรมวันลอยกระทง
ธันวาคม 2557 กิจกรรม"วันพ่อ"
9 มกราคม 2558 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
9 มกราคม 2558 งานสังสรรค์ปีใหม่บุคลากร
มกราคม-กุมภาพันธ์ 2558 ค่ายพักแรม
กุมภาพันธ์ 2558 กิจกรรมวันมาฆบูชา
28 มีนาคม 2558 งานชมรมผู้ปกครองและครู
เมษายน 2558 กิจกรรมวันสงกรานต์