ฝึกทำปลอกหมอน

การฝึกให้เด็กได้รู้จักวิธีทำปลอกหมอนตามขั้นตอน เพื่่อจำหน่าย

ฝึกการระบายสีลงผ้า ทำผ้าบาติก