กิจกรรมเช้า

กิจกรรมยามเช้าที่ศูนย์ฯ ประภาคารปัญญา ทุกเช้าหลังเคารพธงชาติ เพื่อฝึกสมาธิ