การรับบริจาคและการสนับสนุน

ท่านผู้มีเมตตาจิตที่ประสงค์สนับสนุนกิจกรรมการเรียน การสอน ของศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา
อุปกรณ์ของใช้สิ้นเปลีืิองในชีวิตประจำวัน เพื่อใช้ในการฝึก เช่น แชมพูสระผม สบู่เหลว น้ำยาล้างมือ แบบประหยัดคือแบบเติม อาจเป็นแกลลอน หรือถุงเติม กระดาษชำระ
ท่านสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดในการสนับสนุนเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา
สถานที่ทำการ 33 หมู่ 9 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0-2887-6561, 0-2448-6604, 0-2448-6510
โทรสาร 0-2887-6562
e-mail ppk_lighthouse@hotmail.com
ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์ที่จะสนับสนุนทางการเงิน โปรดสั่งจ่ายเช็คหรือโอนเงินในนาม
มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย
ธนาคาร กรุงเทพ เลขที่ 162-4-22835-7
บัญชี สะสมทรัพย์ สาขา สะพานพระปิ่นเกล้า
ธนาคาร กรุงไทย สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชื่อบัญชี ศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา
เลขที่ 031-0-32194-8 ( บัญชีออมทรัพย์ )
ธนาคารออมสินสาขาตลิ่งชัน ชื่อบัญชี ศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา
เลขที่บัญชี 053 910 734 457 (บัญชีเผื่อเรียก)
หรือ ธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม “ ศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา ’’
แฟกซ์ใบนำฝากมาที่ 0-2887-6562

ใบเสร็จรับเงินบริจาคสามารถลดหย่อนภาษีได้