การรับบริจาคและการสนับสนุน

4 กันยายน 2561

31 สิงหาคม 2561 เตรียมทหารรุ่นที่ 24 พลโทร่มเกล้า ปั้นดี และคณะได้มาเยี่ยมชม มอบเงิน บริจาคขนม สิ่งของ และเลี้ยงอาหารกลางวัน โดยนางกาญจนา ภัทราพรนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ขอขอบคุณ มูลนิธิพระพุทธสันติธรรม โดย คุณวินัย สุทธาโรจน์ ประธานมูลนิธิฯ รวมทั้ง ผู้บริหารและพนักงานมูลนิธิฯได้มา เลี้ยงอาหารกลางวันและร่วมบริจาคเงิน สิ่งของ โดยนางกาญจนา ภัทราพรนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯให้การต้อนรับ

ท่านผู้มีเมตตาจิตที่ประสงค์สนับสนุนกิจกรรมการเรียน การสอน ของศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา
อุปกรณ์ของใช้สิ้นเปลีืิองในชีวิตประจำวัน เพื่อใช้ในการฝึก เช่น แชมพูสระผม สบู่เหลว น้ำยาล้างมือ แบบประหยัดคือแบบเติม อาจเป็นแกลลอน หรือถุงเติม กระดาษชำระ
ท่านสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดในการสนับสนุนเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา
สถานที่ทำการ 33 หมู่ 9 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0-2887-6561, 0-2448-6604, 0-2448-6510
โทรสาร 0-2887-6562
e-mail ppk_lighthouse@hotmail.com
ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์ที่จะสนับสนุนทางการเงิน โปรดสั่งจ่ายเช็คหรือโอนเงินในนาม
มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ธนาคาร กรุงเทพ เลขที่ 162-4-22835-7
บัญชี สะสมทรัพย์ สาขา สะพานพระปิ่นเกล้า
ธนาคาร กรุงไทย สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชื่อบัญชี ศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา
เลขที่ 031-0-32194-8 ( บัญชีออมทรัพย์ )
ธนาคารออมสินสาขาตลิ่งชัน ชื่อบัญชี ศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา
เลขที่บัญชี 053 910 734 457 (บัญชีเผื่อเรียก)
หรือ ธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม “ ศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา ’’
แฟกซ์ใบนำฝากมาที่ 0-2887-6562

ใบเสร็จรับเงินบริจาคสามารถลดหย่อนภาษีได้