ปฏิทินปีการศึกษา 2559

4 พฤษภาคม 2559 วันน้อมรำลึกสมเด็จพระพี่นางฯ
19 พฤษภาคม 2559 กิจกรรมวันวิสาขบูชา
2 มิถุนายน 2559 กิจกรรมวันไหว้ครู
15 กรกฏาคม 2559 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
สิงหาคม 2559 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กันยายน 2559 กิจกรรมงานสัปดาห์วิชาการ
21 ตุลาคม 2559 กิจกรรมวันกีฬาสี
1 พฤศจิกายน 2559 ทำบุญครบรอบศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา
14 พฤศจิกายน 2559 กิจกรรมวันลอยกระทง
ธันวาคม 2560 กิจกรรม"วันพ่อ"
1 มกราคม 2560 งานสังสรรค์ปีใหม่บุคลากร
13 มกราคม 2560 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
กุมภาพันธ์-มีนาคม 2560 ค่ายพักแรม
กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรมวันมาฆบูชา
มีนาคม 2560 งานชมรมผู้ปกครองและครู
21 เมษายน 2560 กิจกรรมวันสงกรานต์